fbpx

Košická stanica oslavuje 160 rokov

Z historických fotografií a starých pohľadníc znázorňujúcich budovu železničnej stanice v Košiciach z 19. storočia dýcha vznešenosť a krása. Pred jej samotným postavením boli na území stanice mestské lúky, ktoré postupne prešli pod správu mesta a následne boli darované  železničnej spoločnosti. V roku 1857, pred príchodom cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky cisárovnej Alžbety, upravilo mesto plochu mestských lúk ako aj ich okolie, čo prispelo k začiatku stavby železnice na území Košíc.

V priebehu rokov 1859 – 1860 vybudovala Potiská železnica na tomto území trať spájajúcu Košice s maďarským Miškolcom. Prvý vlak do košickej stanice prišiel 5. júla 1860 na skúšobnú jazdu a o mesiac neskôr, 14. augusta, už príchodzí vlak viezol cestujúcich a stanica tak bola oficiálne uvedená do prevádzky.

historicka-fotka-zeleznicna-stanica-kosice-1860

Prva fotografia stanice z roku 1860. Foto: Zbierkový fond Východoslovenského múzea v Košiciach

Prestavba budovy stanice

Najstaršia budova pozostávala z bloku dvoch prevádzkových budov prepojených centrálnou dvoranou postavenou v romanticky historizujúcom slohu. Dominantou stanice bolo podľa dochovaných fotografií masívne drevené nástupište, ktoré však neskôr, v roku 1908, vyhorelo. Ako jedna z najdôležitejších budov mesta bola železničná stanica dejiskom viacerých historických udalostí, ktoré sa zapísali do dejín mesta, ako napríklad príchod známeho pištoľníka Buffalo Billa s cirkusom roku 1906, návšteva T. G. Masaryka, Alexandra Dubčeka či Leonida Iljiča Brežneva.

V roku 1886 pribudla k stanici budova pošty a v roku 1891 bola upravená aj centrálna staničná budova. Starú halu nahradila krásna dominantná dvorana navrhnutá budapeštianskym architektom Jozefom Hubertom v štýle francúzskej novorenesancie. Budova košickej železničnej stanice bola pôvabná a považovaná za architektonický skvost.

historicka-fotka-zeleznicna-stanica-kosice-1900-1910

Železničná stanica, 1900 – 1910. Foto: Zbierkový fond Východoslovenského múzea v Košiciach

S rozvojom železničných tratí prestala stanica postačovať kapacitným potrebám železníc, a tak v roku 1967 začali stavať novú stanicu podľa návrhu Ota Žiaka. V jarných mesiacoch roku 1974 bola dokončená nová stanica, ktorá slúžila cestujúcej verejnosti viac ako 40 rokov. 

Železničná stanica, koncom 20. storočia. Foto: Zbierkový fond Východoslovenského múzea v Košiciach

Stanica 21. storočia

Rok 2011 priniesol budove stanice masívnu rekonštrukciu na modernú železničnú stanicu 21. storočia.Za touto modernizáciou vnútorných priestorov ako aj priečelia stojí košický architekt Róbert Zvara, ktorý pri jej prestavbe kládol dôraz na spätosť s Košicami napríklad použitím oceľových materiálov ako symbolu spojenia metropoly východ s výrobou ocele, alebo návrhom priestoru reštaurácie v tvare tzv. šošovky, teda podoby hlavného košického námestia.

Atmosféru 160. výročia obľúbenej košickej stanice si budete môcť vychutnať 14. augusta vďaka pripravenej výstave historických fotografií z Fondu historickej a umeleckej fotografie Východoslovenského múzea, výstave modelov vláčikov od Jána Nováka (Vlaky trochu inak) ako aj vďaka ďalším prekvapeniam, ktoré si v tento deň pre cestujúcich pripravila Stanica Košice.