fbpx

OPATRENIA PROTI COVID – 19 PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA

 Od 1.októbra platia v budove stanice nové nariadenia, ktoré vydala vláda SR na zamedzenie šírenia choroby koronavírusu. 

  • Do budovy železničnej stanice je vstup povolený iba s rúškom alebo inak prekrytými ústami a nosom.
  • Pri vstupoch do prevádzok a Zákazníckeho centra je povinné použiť dezinfekciu na ruky.
  • Pri vstupoch do prevádzok a Zákazníckeho centra je povinné mať prekryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom.
  • Na prevádzkach a v Zákazníckom centre je povinné dodržiavať 2metrové odstupy.
  • Každá prevádzka má pri vstupe znázornený maximálny počet zákazníkov v prevádzke, ktorý je potrebné dodržiavať.
  • V gastroprevádzkach platí 2metrový rozostup stolov a nosenie rúška s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedla a nápojov.
  • Otváracia doba všetkých gastroprevádzok je do 22:00.

Na všetkých prevádzkach naši zamestnanci robia všetko pre bezpečnosť našich zákazníkov.

Preto ďakujeme, že nariadenia rešpektujete a chránite tak seba ako aj našich kolegov.