fbpx

Novinky

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „VÝLETO“

Novinky

I.            Úvodné ustanovenia   1.     Zadávateľom súťaže je spoločnosť̌ RAIL Group a.s. so sídlom Mlynské́ nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO 36587826, zapísaná́ v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.5920/B (ďalej len Zadávateľ̌). Zadávateľ̌ je na základe Zmluvy č.1 o projekte revitalizácie železničnej stanice Košice, užívateľom predmetu …

Zobraziť článok

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „Pre mamu“

Novinky

I.            Úvodné ustanovenia   1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO:36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 5920/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte (ďalej len …

Zobraziť článok

Otváracie hodiny počas sviatkov 1. a 8. mája 2024

Novinky

Prevádzky na železničnej stanici budú počas Sviatku práce a Dňa víťazstva nad fašizmom otvorené podľa priloženej infografiky.

Zobraziť článok

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „KROKY 2024“

Novinky

I.            Úvodné ustanovenia   1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO:36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 5920/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte (ďalej len …

Zobraziť článok

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – „Veľkonočný kvíz so Stanicou Košice“

Novinky

I.            Úvodné ustanovenia 1.      Spoločnosť RAIL Group a.s., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 36587826, zapísaná v Obchodnom registri 1. januára 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 5920/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“) vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v tomto štatúte (ďalej len …

Zobraziť článok

Otváracie hodiny počas Veľkonočných sviatkov

Novinky

Prevádzky na železničnej stanici budú počas sviatkov Veľkej noci otvorené podľa priloženej infografiky.

Zobraziť článok