fbpx

1.    Ako sa zapojím do súťaže?

Nakúpte v ktorejkoľvek predajni na stanici Košice od 15.11. – 21.12.2023 za minimálne 5 EUR a následne pošlite súťažnú SMS s textom: STANICA (medzera) dátum nákupu z bločku na číslo 707.

Príklad: STANICA 1.12.2023   alebo STANICA 01.12.2023   alebo STANICA 1.dec

Nezáleží na veľkých a malých písmenách, ale medzi slovom STANICA a dátumom musí byť MEDZERA!

 

Dátum musí byť z bločku z nákupu nad 5 EUR uskutočneného počas obdobia súťaže 15.11.2023 – 21.12.2023 uskutočneného pred zaslaním SMS.

 

Dátum je akceptovaný, ak je jasne identifikovateľný deň a mesiac, ktorý v prípade výhry musí byť totožný s dátumom na bločku, s ktorým sa preukážete pri prevzatí výhry.

Blok z nákupu si pre prípad výhry odložte, nevyhadzujte.

 

 

2.    Je jedno, čí napíšem SMS s malými alebo veľkými písmenami?

ÁNO, je to jedno. SMS môžu byť napísané ľubovoľne, malými aj veľkými písmenami (STANICA, Stanica, stanica…). Všetky budú platné, dôležitá je medzera medzi Stanicadátumom nákupu z bločku.

 

 

3.    Koľko stojí súťažná SMS?

SMS ktorá potvrdzuje zaradenie do žrebovania je 1,00 EUR s DPH. Ostatné SMS sú zdarma.  

 

 

4.    Ako viem či som zaradený do žrebovania?

Po zaslaní správnej súťažnej SMS Stanica (medzera) dátum nákupu z bločku, obdržíte gratulačnú SMS o zaradení do súťaže.

 

 

5.    Kedy prebieha súťaž?

15.11.2023 21.12.2023 vrátane (37 kalendárnych dní).

 

 

6.    Čo je INFO SMS?

Bezplatná SMS so základnými informáciami o súťaži, ktorú obdržíte, ak zašlete bezplatnú SMS s textom : STANICA INFO na 707.

 

7.    Výhry v súťaži

Denné výhry – za každý súťažný deň (37 kalendárnych dní) sa žrebuje denná výhra a to vždy nasledujúci deň, ktorá predstavuje vecnú výhru, zoznam výhier v Pravidlách súťaže na stanicakosice.sk.

 

Bonusové výhry – Organizátor má právo uskutočniť aj bonusové kolá s bonusovými výhrami o čom bude informovať na sociálnych sieťach Stanice Košice.

 

Hlavná výhra – po skončení súťaže sa bude žrebovať zo všetkých zapojených o iPhone 15.

 

 

8.    Ako môžem vyhrať hlavnú výhru (iPhone 15)?

Každý deň súťažíte o Dennú výhru. Zároveň sa každá Vaša SMS AUTOMATICKY zaraďuje aj do záverečného žrebovania o hlavnú výhru iPhone 15 256GB.

 

 

9.    Môžem vyhrať aj viac výhier naraz?

Pokiaľ ste získali dennú výhru, vždy sa môžete zapojiť SMSkou o ďalšie denné výhry v inom súťažnom kole = v iný deň a s novým bločkom z ďalšieho nákupu počas Súťaže. Taktiež, každá Vaša súťažná SMS sa automaticky zaraďuje do žrebovania o Hlavnú výhru. V žiadnom prípade účtenku/bloček nezahadzujte!

 

 

10.    Ak už vyhrám Dennú výhru, môžem ešte vyhrať Hlavnú alebo Bonusovú výhru?

Áno. Môžete vyhrať aj inú dennú výhry v inom dennom cykle.

 

 

11.    Kedy prebiehajú Bonusové kolá?

O Bonusových kolách sa môžete dozvedieť na Facebooku prípadne Instagame Stanice Košice, kde budeme zverejňovať ich priebeh aj Výhry.

 

 

12.    Ako zistím, že som vyhral/a?

Výhercovia budú priebežne zverejňovaní na web stránke stanicakosice.sk. Výhercov bude Organizátor kontaktovať telefonicky.

 

 

13.    Dokedy a ako si môžem vyzdvihnúť svoju výhru?

Miesto, deň a čas formálneho odovzdania výhier určí organizátor po dohode s Výhercom, najneskôr do 31. 12. 2024 odo dňa žrebovania pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak.  

 

Pre prevzatie výhry je potrebné predložiť originál pokladničného bloku preukazujúceho nákup u na v Nákupnom centre Stanica Košice s dátumom a preukazujúci minimálnu sumu nákupu 5 EUR a dátum preukazujúci Nákup počas Trvania Súťaže; SIM kartu (napr. so sebou v mobile), z ktorej bola odoslaná súťažná SMS, občiansky preukaz.

 

 

14.    Funguje táto súťaž u všetkých mobilných operátorov v SR?

a)    Áno, u všetkých slovenských mobilných operátorov, vrátane napr. FunFónu či TescoMobile.

b)    Funguje aj pri poslaní SMS v zahraničí zo slovenského tel. čísla, (vtedy však zaplatíte navyše aj za poslanie roamingových SMS podľa cenníka Vášho slovenského operátora).

c)     SMS nepôjde poslať len v prípade zaslania SMS zo siete zahraničného mobilného operátora.

 

 

15.    Môžem sa zapojiť viackrát?

Áno. Do súťaže sa môžete zapojiť viackrát aj v jednom súťažnom kole – v jednom dni, aj celkovo počas súťaže, a tým zvýšiť svoju šancu na výhru. Čím viac SMS pošlete, tým si zvyšujete šancu vyhrať.

Ak urobíte viac nákupov nad 5 € počas súťaže, môžete poslať toľko SMS, koľko nákupov ste urobili.

 

 

16.    Musím zaslať SMS v deň nákupu?

Nie. SMS môžete zaslať kedykoľvek počas súťaže, nákup musí byť realizovaný pred zaslaním SMS v období súťaže.

 

 

17.    Čo ak mi nejde odoslať SMS alebo nedostanem potvrdzujúcu SMS?

Pokiaľ ste poslali SMS v správnom tvare a neprišla Vám žiadna odpoveď, môžete mať napr. nedostatok kreditu, plnú schránku prijatých SMS správ alebo máte obdobné služby u Vášho mobilného operátora z rôznych príčin zablokované. V takom prípade kontaktujte Infolinku svojho mobilného operátora.

 

 

18.    Nechcem dostávať SMS

Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek počas Trvania Súťaže požiadať o deaktivovanie zasielania bezplatných informačných SMS k Súťaži, a to prostredníctvom odoslania bezplatnej SMS s príkazom STANICA STOP na telefónne číslo 707,